Wat is kwekersrecht?

Wat is kwekersrecht?

Als een kweker een nieuw plantenras gekweekt of ontdekt heeft, kan hij kwekersrecht aanvragen op dat ras. Dit kwekersrecht geeft de houder het uitsluitend recht om teeltmateriaal van dat ras voort te brengen, in het verkeer te brengen en om te verkopen. Ook heeft het kwekersrecht belangrijke overeenkomsten met het octrooirecht en patent. Het is pas een nieuw ras als deze zich door zijn eigenschappen van elk andere plantengroep onderscheidt.

Hoe kan je kwekersrecht aanvragen?

Je kan kwekersrecht op twee verschillende manieren aanvragen, in zowel Nederland en Europa. In Nederland kun je het aanvragen via het nationale recht en voor Europa kun je kwekersrecht aanvragen via het communautaire recht voor een kwekersrechtelijk beschermd ras in Europa. Om tot de registratie van het kwekersrecht te komen moet er aan vijf zaken voldaan worden die in de zaaizaad- en plantgoedwet staan, namelijk:

  • Onderscheidbaarheid
  • Homogeniteit
  • Bestendigheid
  • Nieuwheid
  • Rasbenaming

Het overdragen van het kwekersrecht is ook mogelijk, het kent echter wel een vormvereiste. Het overdragen van de rechten kan alleen als het schriftelijk gebeurd en het moet via een akte gebeuren.

Hoelang geldt dit recht?

Het kwekersrecht geld 25 jaar, echter is de duur van de aardappel en sommige bloembollen zoals tulpen 30 jaar. In tegenstelling tot een octrooi, gaat dit termijn pas in nadat de rechten zijn verleend. Het kan voorkomen dat een kwekersrecht nietig verklaard wordt door een rechter, meestal kan dit gebeuren als de rechthebbende zich niet aan de afgesproken eisen houd. De rechthebbende kan zelf ook afstand nemen van hun kwekersrecht, bijvoorbeeld als er geen winst meer te behalen valt op het door hun gekweekte ras.

Optreden tegen inbreuk

Je wilt natuurlijk kunnen optreden tegen mensen of partijen die inbreuk in je kwekersrecht willen plegen. Bijvoorbeeld door het illegaal vermeerderen of verhandelen van het veredelde ras, als dit gebeurd moeten er royalties betaald worden. Het komt regelmatig voor dat partijen die inbreuk plegen op het kwekersrecht onbekend waren van het bestaan er van. Als het met opzet op grote schaal gebeurd dan kan de rechthebbende grote schade lijden. Als er ontdekt wordt dat een partij fraude pleegt door het verhandelen of kweken van een ras waarop kwekersrecht zit, werkt het dreigen om de fraudeur geen nieuwe rassen meer te leveren bijzonder effectief. Je kan ook gebruikt maken van een kwekersrecht advocaat om de royalties te innen, een schadevergoeding te eisen of om juist naar de rechter te stappen.