Wat houdt 24 uurs zorg in?

Wat houdt 24 uurs zorg in?

24 uurs zorg is voor de mensen die nog heel graag thuis willen blijven wonen, ook al hebben ze veel zorg nodig. Ook bij langdurige ziektes zoals dementie, alzheimer of ALS kan het nog helpen om in een betrouwbare omgeving te blijven wonen, zeker als de partner nog leeft. In plaats te verhuizen naar een verpleeg- of verzorghuis kan je met 24 uurs zorg gewoon thuis blijven wonen. Het aanvragen van 24 uurs zorg is een ingewikkeld proces waar veel zaken goed uitgezocht moeten worden.

Wanneer kom je in aanmerking?

We hebben er al een paar opgenoemd, maar er zijn nog veel meer redenen waarom je in aanmerking kan komen voor 24 uurs zorg. Onder andere wanneer:

  • Iemand niet meer in staat is om zichzelf uit- of aan te kleden
  • Iemand niet meer in staat is om zelf te boodschappen te doen, te koken en te eten
  • iemand hulp nodig heeft bij zijn of haar persoonlijke verzorging
  • iemand ‘s nachts verzorging nodig heeft
  • iemand hulp nodig heeft na een ziekenhuisopname
  • Iemand veel bezoeken moet plegen aan de huisarts, het ziekenhuis of andere begeleidingen.
  • Iemand die te horen heeft gekregen dat diegene terminaal ziek is. Deze mensen willen graag hun laatste levensfase in hun eigen vertrouwde omgeving doorbrengen. palliatieve zorg is dus ook mogelijk.

Mantelzorgers ontlasten

24 uurs zorg kan ook ingeschakeld worden als je mantelzorgers wilt ontlasten. Als een mantelzorger na een volle baan en het zorgen voor het gezin ook nog eens als mantelzorger moet acteren, kunnen ze al snel overbelast raken. tijdelijke 24 uurs zorg is een prima oplossing om de mantelzorgers even wat meer vrije tijd te geven. Als zij het weer kunnen oppakken dan is dit ook snel geregeld. Een andere goede oplossing om tijdelijk de mantelzorger te ontzorgen is om gebruik te maken van een zorghotel, dit is voor de patiënt ook gelijk een soort vakantie.

Indicatie aanvragen

Als je 24 uurs zorg wilt aanvragen, heb je een zorgindicatie voor de Wlz (Wet langdurige zorg) nodig. Deze kan je gewoon zelf of via je huisarts aanvragen bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Dit kan je zowel schriftelijk als online doen, meestal zal je binnen 6 weken een indicatiebesluit ontvangen. Om thuiszorg te krijgen hebben je een pgb (persoonsgebonden budget) nodig, deze kan je aanvragen als er in de zorgindicatie beschreven staat dat dit nodig is. Met een pgb kan je zelf de zorgverleners kiezen.