Tips om juridische geschillen met je klanten te voorkomen

Tips om juridische geschillen met je klanten te voorkomen

Klanten zijn het belangrijkste onderdeel van je organisatie of je bedrijf. Zonder je klanten heb je namelijk geen omzet en kan je bedrijf niet bestaan. Daarom is het van groot belang dat je een goede relatie onderhoudt en conflicten zo goed mogelijk oplost waar nodig. Toch kan het soms gebeuren dat er een onenigheid ontstaat tussen jou als ondernemer en een van je klanten. Als het conflict verder uit de hand loopt, dan kan het zelfs een juridisch geschil worden. Hoe je deze conflicten voorkomt en hoe je ze kunt oplossen als ze toch voorkomen, lees je onder andere in onderstaand artikel.

Verschillende soorten geschillen met je klanten

Er zijn veel verschillende conflicten die kunnen ontstaan tussen jou en je klant. Zo kunnen er bijvoorbeeld klanten zijn die facturen niet betalen of kan er ontevredenheid zijn over een geleverd product of een dienst. Verder is het ook mogelijk dat een klant discussies voert over overeenkomsten of op een andere manier je werkzaamheden tegenwerkt.

Voorkomen is beter dan genezen

Uiteraard is het beter om conflicten en juridische geschillen uit de weg te gaan. Een aantal tips om juridische geschillen te voorkomen, kunnen daarom erg van pas komen. Allereerst is het belangrijk om duidelijke afspraken te maken over wat jij voor de klant kunt betekenen en wat er verwacht kan worden. Zorg dat afspraken duidelijk op papier worden gezet en dat er ook goede algemene voorwaarden aan vast zitten. Mocht je twijfelen of de overeenkomst dan kan het verstandig zijn indien nodig hulp inschakelen voor contractenrecht.

Het contractenrecht houdt zich namelijk bezig met deze overeenkomsten en kan bijvoorbeeld hulp bieden bij het opstellen en het toepassen hiervan. Het contractenrecht is van toepassing op een groot aantal van overeenkomsten, onder andere samenwerkingsovereenkomsten, arbeidsovereenkomsten en huurovereenkomsten.

Conflicten met klant oplossen

Mocht het niet gelukt zijn om een juridisch conflict te voorkomen, dan is het zaak om deze op een juiste manier op te lossen. Natuurlijk is het verstandig om dit eerst zelf op te lossen, aangezien dit financieel een stuk gunstiger is en de klant behouden kan worden. Lukt dit niet? Dan kun je verdere stappen ondernemen en eventueel juridisch advies vragen. Vraag een jurist om advies en bekijk aan de hand van dit advies wat een goed plan is. Soms kan het conflict snel worden opgelost, terwijl er bij andere geschillen sprake is van een hele procedure.